Sensorisk profil

En sensorisk profil er en test til vurdering af bearbejdning af sensoriske stimuli og oplevelser – samt hvorledes dette påvirker den funktionelle præstation hos børn, unge og voksne.

Testen er velegnet til at tegne et billede af, hvorledes du opfatter, håndterer og reagerer på de sanselige/sensoriske oplevelser, som du udsættes for i deres hverdag.

Adolescent/Adult Sensory Profile er designet til aktivt at involvere personen i alle faser af vurdering og intervention for at øge personens opmærksomhed og viden om egne sanseprocesser og mønstre.

Sensory Profile er en gruppe af tests, der er målrettet alle aldersgrupper – både børn, unge og voksne. Sensory Profile afdækker personens evne til at bearbejde sensomotoriske indtryk og udføre daglige aktiviteter.

Særligt for børn

Målgruppe

Personer fra 0 år og op, der har vanskeligheder med at udføre eller deltage i meningsfulde hverdagsaktiviteter. Børnenes adfærd giver anledning til overvejelser i forhold til barnets måde at bearbejde sanseindtryk på.

 

Formål

  • At afdække hvorledes barnet reagerer på sanseoplevelser i hverdagen
  • At blive i stand til at målrette den fremtidige indsats i forhold til barnets behov, således barnets mulighed for at udføre meningsfulde aktiviteter fremmes

 

Fremgangsmåde

  • Interview med barn, forældre og evt. pædagoger
  • Spørgeskema fra ”Sensorisk profil” besvares af barnet og/eller de nære voksne i samarbejde med ergoterapeuten
  • Observation i barnets naturlige miljø
  • Opgørelse af spørgeskema
  • Analyse
  • Skriftlig dokumentation (journalnotat, rapport)
  • Formidling til barn, forældre og samarbejdspartnere
  • Undersøgelsen danner evt. grundlag for et ergoterapeutisk behandlingsforløb