Min Dag, Min Energi

Vejledning om hjernetræthed og hensigtsmæssig energiforvaltning

Har du været udsat for en hjernerystelse, en blodprop, en forbigående blodprop, en blødning i hjernen, senfølger efter COVID-19, stress eller andre sygdomme med påvirkning af hjernen … her er hjælp at hente, så du kan:

Få din livskvalitet tilbage

Få dit overskud tilbage

Få din hverdag tilbage

Hvad er hjernetræthed?

Den største udfordring ved hjernetræthed er at symptomerne er ”usynlige” og ikke nødvendigvis konstante, men kommer pludselig og uden varsel.

Hjernetræthed er en af de mest hyppige konsekvenser efter ovenstående skader på hjernen.

Mange personer som har haft en skade på hjernen, oplever trætheden som den dominerende årsag til, at de efterfølgende føler sig begrænset i hverdagen. Fx i at deltage i sociale arrangementer eller i at vende tilbage til arbejde og studie.

Symptomerne på hjernetræthed er dog meget individuelle, men fælles for dem alle er, at de ikke nødvendigvis er der hele tiden, men kommer og går, hvilket gør dem svære at kontrollere.

Symptomer på hjernetræthed

Kan du genkende ét eller flere af nedenstående symptomer efter din hjernerystelse, blodprop, blødning eller anden sygdom i hjernen?

Massiv træthed

Selv helt almindelige og velkendte aktiviteter føles uoverkommelige.

Koncentrationsbesvær

Jeg har svært ved at følge med i samtaler, og jeg glemmer informationer.

Øget irritabilitet

Jeg bliver frustreret fordi ”alting” driller og er uoverskueligt.

Hovedpine

Jeg har en trykkende hovedpine. Det føles som at have et bånd om hovedet.

Synsforstyrrelser

Jeg har sløret syn og svært ved at fokusere, når jeg fx læser en bog eller kigger på en skærm.

Øget rastløshed

Selvom jeg er træt, har jeg svært ved at finde ro og hvile.

Svimmelhed

Jeg føler mig pludselig utilpas, og som om jeg skal besvime.

Lydfølsomhed

Jeg har svært ved at tolerere almindelige dagligdagslyde fra omgivelserne, som fx klirren fra bestik, samtaler, radio o.lign.

Søvnproblemer

Jeg har svært ved at falde i søvn. Jeg har en afbrudt nattesøvn.

Mit forløb er DIT forløb

Et forløb hos mig er meget individuelt.

Jeg tager udgangspunkt i netop din situation, dine symptomer og dine begrænsninger, men også dine ressourcer. Disse kan være en stor hjælp til at genoptage dine vante aktiviteter, interesser og arbejdsopgaver og dermed vende tilbage til en for dig velkendt hverdag.

Konsultationerne foregår via samtale/dialog samt hjemmearbejde, hvor du som klient skal udfylde et dagsskema, som vi efterfølgende drøfter og bruger i dit videre forløb.

Jeg har desuden god erfaring i at vejlede klienter i god og stabil tilbagevenden til arbejdsmarkedet eller studie.

Samarbejdspartnere

Når du er hjernetræt, er en af de største udfordringer at bevare overblikket over, hvad forskellige sundhedsprofessionelle, arbejdsgiver og jobcenter siger i forhold til dig og dit forløb. Bl.a. i forhold til din tilbagevenden til job eller studie.

Har du behov for det og giver samtykke hertil, går jeg derfor gerne i dialog med andre fagpersoner, der er tilknyttet dig. Dette så vi alle arbejder med et fælles mål og skaber de bedst mulige rammer for dig i dit rehabiliteringsforløb.

Om Berit Therkelsen

Jeg har siden 2005, hvor jeg blev uddannet ergoterapeut, arbejdet med genoptræning af følger efter hovedtraume og apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen).

Siden 2014 har jeg fokuseret og specialiseret min viden om hjernetræthed, og hvad det kan have af konsekvenser for den ramte og dennes pårørende.

Jeg har udviklet arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi, som jeg bruger i mine klienters forløb. Jeg underviser derudover andre sundhedsprofessionelle i at anvende arbejdsredskabet i deres arbejde med energiforvaltning.

Oplæg for sundhedsprofessionelle, ramte og pårørende

Jeg tilbyder oplæg eller foredrag om hjernetræthed og hensigtsmæssig energiforvaltning til både sundhedsprofessionelle, ramte og pårørende.

Oplæggene giver en uddybende indsigt i, hvad der sker i hjernen efter et traume eller skade, men også hvordan du som sundhedsprofessionel eller ramt kan arbejde med hjernetræthed.

Berit Therkelsen-81

Berit Therkelsen

Ergoterapeut

Et forløb vil give dig

 • VIDEN

  Viden og indsigt i, hvordan du fremadrettet kan forebygge mental udtrætning og dermed mindske risikoen for symptomer på hjernetræthed.

 • Energiforvaltning

  Viden om, hvordan du forvalter din energi hensigtsmæssigt i løbet af dagen.

 • REDSKABER

  Redskaber til, hvordan du selvstændigt kan administrere og prioritere dine aktiviteter og interesser uden at blive overrumplet af din hjernetræthed.

 • Overblik

  Følelse af at kunne de ting, du gerne vil i din hverdag.

Tidsperspektiv

Tidsperspektivet er ligesom konsultationerne og hele forløbet meget individuelt.

Mine erfaringer viser, at vi efter ca. 6 konsultationer har et godt indblik i, hvor langt du er kommet i din proces og egen mestring i forhold til din energiforvaltning.

Derfor skal du også forvente et grundforløb på minimum 6 konsultationer.
Dette for, at du kan opbygge en god og stabil egen mestring og energiforvaltning og dermed mindske risiko for tilbagefald.

Patientudtalelser

Kontakt mig

Kærvejen 32, 7171 Uldum

27 20 51 80

info@berittherkelsen.dk

FIND MIG PÅ KORTET

Kontakt mig nu …

Er du interesseret i en gratis og uforpligtende samtale, så kontakt mig via formularen.

Jeg vender tilbage til dig, så vi kan aftale et tidspunkt for samtalen.