Priser

Som udgangspunkt foregår konsultationerne i min klinik, men ved ønske herom tilbyder jeg også hjemmebesøg hos dig.

Første konsultation
DKK 1.200
60-90 min.
Alm. konsultation
DKK 850
45-60 min.
Grundforløb
DKK 5.000
Første konsultation og 5 alm. konsultationer
Sensorisk profil
DKK 4.500
Udarbejdelse af sensorisk profil inkl. undersøgelse og videreformidling
Hjemmebesøg
Tillæg
Kørselspenge svarende til statens takster (3,73 kr./km i 2024). På kørsel over en halv time tillægges der DKK 250 pr. påbegyndte time
Oplæg
DKK 3.000
Pris pr. time ekskl. moms - og derudover afregnes transportudgifter jf. statens takster.
Rapport
DKK 1.200
Skriftlig opstartsrapport og afslutningsrapport (pr. rapport)

Priser pr. 1. april 2024

Bemærk: Min klinik er en privat virksomhed, der ikke modtager tilskud eller støtte fra det offentlige sundhedsvæsen eller organisationer. Jeg har dog god erfaring med ulykkes- og sundhedsforsikringer og vil derfor anbefale, at du undersøger, om din ulykkes- eller sundhedsforsikring giver tilskud til mit forløb.

Første konsultation

 • Samtale om dig og din nuværende situation, dine symptomer og udfordringer.
 • Samtale om hvad der sker i hjernen efter en skade i hjernen.
 • Introduktion til arbejdsredskabet ”Min Dag, Min Energi”, som er et gennemgående redskab igennem hele dit forløb.
 • Opsætning af dine mål for forløbet – både langsigtet og kortsigtet mål.
 • Jeg anbefaler at der ved den første samtale deltager en nær pårørende hvis muligt. Dette fordi der vil være meget snak og information om, hvad der sker i hjernen efter en skade. Denne information hjælper ofte til at forstå hvorfor du har det som du har det.
  Denne viden er en god baggrundsviden for, hvordan vi skal arbejde med dine symptomer og dine aktiviteter i din hverdag.
 • Ofte er denne samtale også meget gavnlig for de pårørende. Den giver en forståelse for, hvordan du har det og øger dermed muligheden for de pårørende til at kunne hjælpe og støtte dig i dit videre forløb.

Alm. konsultation

 • Ved de efterfølgende konsultationer tages der udgangspunkt i dine dagsskemaer fra tiden siden sidste konsultation.
 • Vi kigger på sammenhænge mellem aktiviteter og symptomer.
 • Vi kigger på, hvilke aktiviteter der giver dig energi, og hvilke der tager din energi.
 • Vi fokuserer på, hvordan du kan få de udfordrende og krævende aktiviteter til at føles mere overskuelige.
 • Sammen lægger vi en tilpasset plan for den kommende uge.

Undervisning

 • Prisen for undervisning eller oplæg afstemmes med den pågældende institution/kunde.
 • Jeg tilbyder undervisningspakker af forskellig varighed, og der kan være tale om undervisning og oplæg, der varer fra et par timer til undervisningsforløb à en dags varighed.
 • I prisen for et undervisningsforløb må der forventes både forberedelses- og undervisningstid. Dertil kommer transport og evt. brogebyrer.

Sensorisk profil

Adolescent/Adult Sensory Profile er en test til vurdering af bearbejdning af sensoriske stimuli og oplevelser samt hvorledes dette påvirker den funktionelle præstation hos unge og voksne i alderen 11–65+ år.

Testen er velegnet til at tegne et billede af, hvorledes unge og voksne opfatter, håndterer og reagerer på de sanselige/sensoriske oplevelser, som de udsættes for i deres hverdag.

Adolescent/Adult Sensory Profile er designet til aktivt at involvere personen i alle faser af vurdering og intervention, for at øge personens opmærksomhed og viden om egne sanseprocesser og mønstre

Kontakt mig nu …

Er du interesseret i en gratis og uforpligtende samtale, så kontakt mig via formularen.

Jeg vender tilbage til dig, så vi kan aftale et tidspunkt for samtalen.