Oplæg

Jeg tilbyder oplæg eller foredrag om hjernetræthed og hensigtsmæssig energiforvaltning til både sundhedsprofessionelle, ramte og pårørende.

Oplæggene kan strække sig fra 2 timer og opefter og vil være tilpasset de enkeltes behov og ønsker.

Oplæggene giver en uddybende indsigt i, hvad der sker i hjernen efter et traume eller skade, men også hvordan du som sundhedsprofessionel eller ramt kan arbejde med hjernetræthed og energiforvaltning.

Jeg afvikler også kurser i energiforvaltning og anvendelse af arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi for behandlere – læs mere på mindagminenergi.dk