Mød Berit

Jeg er uddannet ergoterapeut ved Fysio- og Ergoterapeutuddannelsen i Århus 2005.

Jeg har siden 2005, hvor jeg blev uddannet ergoterapeut, arbejdet med genoptræning af følger efter hovedtraume og apopleksi (blodprop eller blødning i hjernen).

Siden 2014 har jeg fokuseret og specialiseret min viden om hjernetræthed, og hvad det kan have af konsekvenser for den ramte og dennes pårørende.

Jeg har udviklet arbejdsredskabet Min Dag | Min Energi, som jeg bruger i mine klienters forløb. Jeg underviser derudover andre sundhedsprofessionelle i at anvende arbejdsredskabet i deres arbejde med energiforvaltning.

I min klinik tilbyder jeg individuelle forløb tilpasset netop dig og dine udfordringer med hjernetæthed og energiforvaltning. Derudover tilbyder jeg holdtræning hvor vi træner flere af de udfordringer du også oplever i din hverdag med nedsat koncentration, lys- og lysfølsomhed, balance samt evnen til at have flere bolde i luften på én gang.

Derudover arbejder jeg som VISO-specialist indenfor det neurologiske område. Her tager jeg ud på arbejdspladser og bosteder og tilbyder rådgivning og sparring til den enkelte borger eller de sundhedsprofessionelle omkring den enkelte borger.

Oplæg for sundhedsprofessionelle, ramte og pårørende

Jeg tilbyder oplæg eller foredrag om hjernetræthed og hensigtsmæssig energiforvaltning til både sundhedsprofessionelle, ramte og pårørende.

Oplæggene giver en uddybende indsigt i, hvad der sker i hjernen efter et traume eller skade, men også hvordan du som sundhedsprofessionel eller ramt kan arbejde med hjernetræthed.

Udvalgte efteruddannelser

2022
Funktionel Hjernetræner uddannelse v. Ditte Andersen, MindSocial
2021
Sensory profile
2016
ESI – Evaluation of Social Interaction
2014
A-ONE – OT-ADL neurobehavioral Evaluation instrument
2010
AMPS – Assessment of Motor and Process Skills
2005
Guidning af hjerneskadede patienter i hverdagssituationer – inspireret af Affolter konceptet

Udvalgte kurser

2024
Certificeret behandler i REST-metoden
2023
Introducerende kursus i den Polyvagale Teori og Vagusnervens funktion
2023
Neurooptometri, som en vigtig del af den tværfaglige behandling
2022
Sanseintegration for voksne v. Birgitte Gammeltoft
2021
Senfølger efter hjernerystelse. Behandling og genoptræning v. Noomis Hjerneakademi (4-dages kursus)
2018
Hjernetræthed og energiforvaltning
2017
Hjernetræthed – ved specialist i neuropsykologi Anders Degn
2016-2017
Apopleksi – Coaching og samtaler med patienter og pårørende
2015
Brain tree training – insight workshop – v. Kit Malia, Bed MPhil CPCRT